Cluedo gegevens verdeler

Dit script kan gebruikt worden om kamers, wapens en verdachten te verdelen onder spelers. En er wordt automatisch een moordlocatie, moordwapen en dader geselecteerd.
Er kunnen zelfverzonnen wapens, verdachten en kamers ingevoerd worden.
De verdeelde gegevens worden per e-mail naar de spelers gestuurd, zonder dat de spelleider er inzicht in heeft.
De spelleider krijgt een link die toegang geeft tot de dader, het moordwapen en de moordlocatie.

Start een nieuw spel

Geef om te beginnen het aantal spelers op:

(Momenteel minimaal 4, maximaal 8)

En het e-mail adres van de spelleider:

SpelTools.VirtuWorld.net | Contact